Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Informácia o projektoch na podporu zamestnanosti na roky 2012 až 2015

81
Číslo materiálu:UV-41057/2011
Rezort:MPSVR SR
Rezortné číslo:25368/2011 – II/1
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Závery z Ministerskej rady z 13. mája 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52