Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh správy o plnení záväzkov vyplývajúcich z Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve

81
Číslo materiálu:UV-41504/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:S13419-OL-2011
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52