Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

1
Číslo materiálu:17603/2016
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 20.05.2016, 11:28