Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

73.

13.12.2022, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 47761/2022
  Predkladá: minister obrany SR
 2. Č.m.: 47399/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 3. Č.m.: 46184/2022
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
 4. Č.m.: 46859/2022
  Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
 5. Č.m.: 46927/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 47928/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: 47930/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 8. Č.m.: 47752/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 9. Č.m.: 48142/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 10. Č.m.: 48123/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 11. Č.m.: 48202/2022
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 12. Č.m.: 48190/2022
  Predkladá: minister hospodárstva SR
aktualizované 16.12.2022, 11:17