Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným

Číslo materiálu:48202/2022
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 08.12.2022, 13:44