Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

89.

18.07.2023, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 25855/2023
  Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 24758/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 24906/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 26538/2023
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
aktualizované 07.08.2023, 14:25