Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča

Číslo materiálu:25855/2023
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 07.07.2023, 10:28