Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na prístup Slovenskej republiky k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

60
Číslo materiálu:30340/2022
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 09.08.2022, 09:20