Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

103.

24.11.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 33808/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 38459/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 3. Č.m.: 38807/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby
  a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 39414/2015
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 39415/2015
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
aktualizované 25.11.2015, 10:09