Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:38807/2015
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 23.11.2015, 07:32