Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

107.

02.02.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 4434/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  minister zdravotníctva
 2. Č.m.: 3937/2016
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 5378/2016
  Predkladá: minister financií Slovenskej republiky
aktualizované 03.02.2016, 10:39