Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

57.

29.04.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 19198/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 19811/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 19324/2014
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 19742/2014
  Predkladá: minister kultúry
 5. Č.m.: 19824/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
aktualizované 29.04.2014, 13:03