Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

78.

13.01.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 36500/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 45990/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 44804/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 45397/2014
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
 5. Č.m.: 45396/2014
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
aktualizované 14.01.2015, 09:28