Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:45396/2014
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 23.12.2014, 10:01