Návrh na odvolanie vyhlásenia Slovenskej republiky o neuplatňovaní dodatkov CUI, APTU a ATMF k dohovoru COTIF v znení protokolu 1999

Číslo materiálu:45990/2014
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 30.12.2014, 11:04