Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

83.

17.03.2015, 10:00
Historicá budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 10580/2015
  Predkladá: predsedníčka úradu geodézie, kartografie a katastra SR
 2. Č.m.: 10576/2015
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
 3. Č.m.: 11478/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
 4. Č.m.: 11477/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 18.03.2015, 10:01