Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:10576/2015
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 05.03.2015, 11:29