Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:10580/2015
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 05.03.2015, 11:45