Návrh záverečného účtu za rok 2010

Číslo materiálu:UV-11884/2011
Rezort:MPaRV SR
Rezortné číslo:437/2011 -100
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Informatívny materiál v zmysle § 29 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50