Správa o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie za obdobie 2009 – 2010

Číslo materiálu:UV-10110/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:668-6125/2011 OKPS
Predkladateľ:predsedníčka vlády a predsedníčka Ministerskej rady
Podnet:Uznesenie vlády SR č. 259/2009 bod C.2. z 1. apríla 2009
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie s pripomienkou
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50