Informácia o odhadovanej finančnej úspore súvisiacej s kvantifikáciou funkčných miest navrhovaných na scivilnenie v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Číslo materiálu:UV-12117/2011
Rezort:MS SR
Rezortné číslo:18810/2011/110
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Úloha B.1. uznesenia vlády č. 190/2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50