Návrh na dočasné prerušenie premávky cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod

Číslo materiálu:UV-12284/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/14192/2011-75
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií ; minister vnútra
Podnet:požiadavka predsedu Košického samosprávneho kraja
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50