Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v dňoch 29. apríla až 15. mája 2011 na zabezpečenie ochrany verejného poriadku
počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 v Bratislave a v Košiciach

Číslo materiálu:UV-12424/2011
Rezort:MV SR
Rezortné číslo:KM-OPVA1-2011/002313
Predkladateľ:minister vnútra; minister obrany
Podnet:iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50