Návrh zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Číslo materiálu:UV-12527/2011
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:2011/2930/V-423
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50