Návrh na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva

Číslo materiálu:UV-23622/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:1090/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51