Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2012-2014

Číslo materiálu:UV-26180/2011
Rezort:ÚDZS
Rezortné číslo:64669/2011/940
Predkladateľ:predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Podnet:Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Rokovanie prerušené
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51