Návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Colného riaditeľstva Slovenskej republiky na obec Makov

Číslo materiálu:UV-27001/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/10860/2011-221
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:podľa zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51