Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:UV-27002/2011
Rezort:FNM SR
Rezortné číslo:KP - 6937 / 2011
Predkladateľ:predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
Podnet:Na základe zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51