Vyhodnotenie pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2010 s výhľadom na roky 2011-2013

Číslo materiálu:UV-27103/2011
Rezort:MO SR
Rezortné číslo:SEOPMVL-51-122/2011-OPS
Predkladateľ:minister obrany; minister zahraničných vecí
Podnet:Na základe Plánu práce vlády SR na rok 2011 a uznesenia vlády SR č. 368 z 10. mája 2005
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51