Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej v Chorvátskej republike dňa 25. augusta 2011

Číslo materiálu:UV-27131/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:441.623/2011-4TEO
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:uznesenie vlády č. 98/1995
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51