Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

Číslo materiálu:UV-27226/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/022121/2011-632
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet:Na základe úloh podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 267 z 1. apríla 2009
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51