Správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom za rok 2010, aktualizácia štátnej politiky za rok 2011 a návrh programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2012

Číslo materiálu:UV-27526/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:387/2011
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR; predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Podnet:§ 3 ods. 1 a 3 zákona č.474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51