Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2011

Číslo materiálu:UV-27527/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:240.006/2011-OVKR
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:uznesenie vlády SR č.98/1995
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51