Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky

Číslo materiálu:UV-27571/2011
Rezort:MO SR
Rezortné číslo:SEOPMVL-48-177/2011-OdBOP
Predkladateľ:minister obrany
Podnet:Uznesenie Bezpečnostnej rady SR č. 281/2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51