Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong formou výmeny nót

Číslo materiálu:UV-27582/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:611.094/2011-MEPO
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:iniciatívny
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51