Návrh na poskytnutie dotácie na rozvoj regiónu Prešovského kraja

Číslo materiálu:UV-27843/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:1400/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Na základe žiadosti primátora mesta Prešov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51