Návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu

Číslo materiálu:UV-27972/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka vlády
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51