Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

29.

17.08.2021, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 16721/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 2. Č.m.: 14828/2021
  Predkladá: minister obrany
 3. Č.m.: 15529/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 15807/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 15810/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 6. Č.m.: 16438/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 7. Č.m.: 15812/2021
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
aktualizované 25.01.2023, 13:29