Návrh zákona o elektronických komunikáciách - nové znenie

Číslo materiálu:16438/2021
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.08.2021, 13:51