Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:15812/2021
Rezort:Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 03.08.2021, 11:08