Informácia o plnení úlohy Návrhu elementov koncepcie koordinovanej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí

Číslo materiálu:UV-39822/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:670.280/2011-TOKD
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:Na základe unesenia vlády SR č. 892/2010 (Plán práce vlády SR na rok 2011)
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52