Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady dňa 9. decembra 2011 v Bruseli

Číslo materiálu:UV-40151/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:159/2011-EGAC
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:uznesenie vlády SR č. 98/1995
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52