Pravidelná informácia o aktuálnom stave v rezorte zdravotníctva

Číslo materiálu:UV-/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 03:52