Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Správa o aktuálnom stave plnenia opatrení na úseku schengenskej spolupráce - nové znenie

79
Číslo materiálu:UV-40336/2011
Rezort:MV SR
Rezortné číslo:KM-OPVA1-2011/005799
Predkladateľ:minister vnútra; štátny tajomník Ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich so schengenským hodnotením SR v rokoch 2012 a 2013
Podnet:Päťročný plán schengenského hodnotenia správneho uplatňovania Schengenského acquis v jednotlivých členských štátoch v rokoch 2008 až 2013 (dok. č. 6949/3/08 SCH-EVAL/11COMIX/160)
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52