Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov

Číslo materiálu:UV-40441/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:11907-OL-2011
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Uznesenie vlády SR č. 610 z 2. septembra 2009
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52