Investičné plány spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. na roky 2012 - 2014

Číslo materiálu:UV-39804/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/026110/2011-29
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:na základe uznesenia vlády SR č. 651 zo dňa 12. októbra 2011, bod C.11
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52