Návrh na určenie platových náležitostí vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Číslo materiálu:UV-40706/2011
Rezort:ÚNOOÚ
Rezortné číslo:12078/2011Ov-1
Predkladateľ:predseda Úradu na ochranu osobných údajov
Podnet:na základe § 108 ods. 1 a § 84 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52