Informácia o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade V. C. proti Slovenskej republike

Číslo materiálu:UV-41067/2011
Rezort:MS SR
Rezortné číslo:9432/2011/AB
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52