Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväčších mestách

Číslo materiálu:UV-41196/2011
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:23905/2011/SŽDD /z. 63224-M
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Na základe Plánu práce vlády SR na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52