Štandardy komunitných centier zameraných na prácu s marginalizovanými komunitami pre potreby výziev Regionálneho operačného programu na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Číslo materiálu:UV-41245/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:15965/2011/OKHPMRK
Predkladateľ:predsedníčka vlády
Podnet:iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52